به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، گزارش تلویزیون دولتی تونس نشان می دهد که این درگیری ها در جنوب تونس روی داده و این در زمانی است که خشونت های چند مدت گذشته بین مردم قبیله ای شدت گرفته است.

این خشونت های قبیله ای بیشتر در 400 کیلومتری جنوب پایتخت تونس صورت می گیرد که بیشتر مردم با بمب های دست ساز مبارزه می کنند.

این خشونت های بین قبیله ای در حالی است که شمار زیادی از مردم منطقه از وقوع جنگ داخلی در کنار خود نگران هستند.

پیش از این نیز اعلام شده بود که تعداد زیادی از مقامات لیبی وارد تونس شدند که این افراد از نظامیان عالی رتبه معمر قذافی بودند که در اعتراض به سیاستهای جنگ طلبانه وی از ارتش وی جدا شده اند و از طریق کشتی به سمت تونس فرار کرده اند.

بعد از بیرون راندن دیکتاتور تونس همچنان درگیری ها بین قبیله های مختلف تونس ادامه دارد.