مجید صفاتاج، کارشناس مسائل خاورمیانه در گفت‌وگو با خبرنگار برنا درباره اظهارات اخیر مئیر داگان، رییس سابق موساد مبنی بر اینکه حمله اسرائیل به ایران بلافاصله به یک جنگ منطقه ای تبدیل خواهد شد و در این صورت تل‌آویو قادر نیست با چالش منطقه ای مقابله کند که در اثر حمله به ایران به وجود می آید، گفت:‌ در سیاست گذاری دولت ها عمدتاً سیاستمداران و دولتمردان هر نظامی به ویژه نظام های سلطه گر بیشتر می کوشند، برای مشی سیاسی خود، راهکار و توجیه سیاسی پیدا کنند.

مئیر داگان، رییس سابق موساد چند هفته قبل در دانشگاه عبری بیت المقدس گفته بود «حمله به ایران یک ایده احمقانه است»، این هفته در دانشگاه تل آویو با صراحت بیشتری از نتانیاهو و باراک انتقاد کرد و گفت:‌ حمله به ایران بلافاصله به یک جنگ منطقه ای تبدیل خواهد شد و بهترین دلیل را برای ادامه برنامه ساخت سلاح هسته ای در اختیار ایران خواهد گذاشت. به علاوه، اسراییل قادر نیست با چالش منطقه ای مقابله کند که در اثر حمله به ایران به وجود می آید.

وی با بیان این مطلب سیاست رژیم صهیونیستی را هم از این نوع ارزیابی کرد و افزود:‌ با روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود که یک جریان کاملا افراطی است، همه نظرات و دیدگاه های کارشناسانه تحت تاثیر این دیدگاه افراطی قرار گرفت، در نتیجه این سیاستمداران اسرائیلی بودند که عمدتا توانستند نظرات خود را حتی به ارگان های کارشنایسی و تخصصی نظیر موساد که یکی از این ارگان ها به شمار می رود، تحمیل کنند.
 
نویسنده کتاب "دانشنامه فلسطین" البته تغییر موضع مئیر داگان، رییس سابق موساد را به این معنا ندانست که وی در گذشته به این نتیجه نرسیده و اکنون رسیده، بلکه به باور صفاتاج، سازمان های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا نیز به خوبی در گذشته می دانستند  که هر گونه حمله به ایران تبعات بسیار سختی را برای رژیم صهیونیستی دارد، به ویژه اینکه آنها تجربه دو جنگ 22 روزه غزه و 33 روزه لبنان را در کارنامه خود دارند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه پس از بیان این مطلب اظهار داشت: اما به دلیل غلبه نگرش سیاسی که کابینه رژیم صهیونیستی به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم داشته همواره نظرات کارشناسانه و تخصصی در زاویه و سایه قرار می گیرد، اما هم اکنون که رییس سابق موساد در مسند خود باقی نمانده و به عنوان یک شخص اظهار نظر می کند، به راحتی هرگونه حمله اسرائیل به ایران را فاجعه آمیز می خواند.

مجید صفاتاج با اشاره به اینکه مخالفت نتانیاهو با این نظر کارشناسانه طبیعی و متهم کردن داگان به سیاسی کاری طبیعی است، خاطر نشان کرد:‌ بنابراین نمی توان گفت مئیر داگان، رییس سابق موساد به تازگی به این نگرش رسیده چراکه این دیدگاه در گذشته نیز وجود داشته. حتی در آمریکا هم این نگرش در میان کارشناسان و متخصصان اطلاعاتی وجود دارد.

وی در ادامه اضافه کرد:‌ با این حال سیاستمداران رژیم صهیونیستی برای خارج کردن التهاب و نگرانی از جامعه اسرائیلی همواره می کوشند قدرت خود را به عنوان قدرت برتر نشان دهند و حمله نظامی به ایران را هم یک ایده مناسب و قابل اطمینان برای القا به افکار عمومی محسوب کنند.

این کارشناس مسائل خاورمیانه درباره پیامدهای بیان اظهاراتی نظیر سخنان مئیر داگان گفت:‌ طرح های ضد ایرانی رژیم صهیونیستی در مرحله اول با انگیزه تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی داخل اسرائیل انجام می گیرد اما به خودی خود این طرح ها ممکن است چندان پیامدهای امنیتی و نظامی نداشته باشد، تا زمانی که به مرحله اجرا برسد.

صفاتاج افزود:‌ نفس ارائه این طرح ها هرچند به تعبیر مقامات اسرائیلی می تواند نگرانی های اسرائیلی را برطرف کند، خود بیانگر وجود اختلاف و چند دستگی در جامعه اسرائیلی است. نمونه آن تظاهرات یهودیان داخل فلسطین اشغالی در اعتراض به سیاست های رژیم صهیونیستی است. به نظر می رسد، اولین پیامد ارائه این طرح ها علی رغم نظری که دولتمردان اسرائیلی دارند، می تواند عامل انشقاق و چند دستگی میان جامعه صهیونیستی و سیاستمداران اسرائیلی شود.