به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهر تسالونیکی که به عنوان دومین شهر بزرگ یونان محسوب می شود، شاهد تظاهرات گسترده مردم در اعتراض به اعمال سیاست ریاضت اقتصادی از سوی دولت بود.بر اساس این گزارش، در این تظاهرات که بیش از 80 هزار نفر حضور داشتند، مردم بر ضد سیاست های اقتصادی دولت شرکت کردند و خواستار جلوگیری از اعمال این قانون شدند.

این تظاهرات حالت مسالمت آمیز داشت و مردم در آن بر ضد دولت شعار دادند و مقامات دولتی را دزد خطاب کردند.این گزارش در ادامه می افزاید: مردم شرکت کننده در این تظاهرات علاوه بر در دست داشتن پرچم کشور خود، پرچم کشورهای اسپانیا، پرتغال، تونس و آرژانتین را نیز در دست داشتند.

این در شرایطی است که تظاهرات ضد دولتی در یونان وارد دوازدهمین روز خود شده است.


گفتنی است در پی افزایش بحران اقتصادی در کشورهای اروپایی و اعمال سیاست ریاضت اقتصادی از سوی دولت های این کشورها، نارضایتی در میان مردم اروپا افزایش یافته است و هر روز یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا شاهد برگزاری تظاهرات ضد دولتی است.