به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شبکه خبری العالم، گروه های سیاسی حامی انقلابیون پیشنهاد کرده اند تا هنگام برگزاری انتخابات، دولت انتقالی در این کشور تشکیل شود.

دیروز پس از اعلام خبر خروج عبدالله صالح و سفر او به عربستان، هزاران یمنی با ریختن به خیابانها، و اظهار شادمانی، شعار آزادی سر دادند.

یمنی ها در شعارهای خود تاکید کردند که عبدالله صالح سرنگون شده است.

از سوی دیگر، افراد قبیله حاشد به ریاست صادق الاحمر که طی روزهای اخیر درگیریهای شدیدی با نیروهای عبدالله صالح در صنعا داشتند، با آتش بس یک روزه و خروج از ساختمانهای عمومی، موافقت کردند.