به گزارش برنا به نقل از العالم، هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی مدعی شد، کشتی های باری شرکت دریانوردی اسرائیل که متهم به نقض تحریم تعامل تجاری با ایران شده اند، در واقع حامل نیروهای ویژه اسرائیلی بودند.

این نشریه انگلیسی نوشت: کارشناسان نظامی احتمال دادند که کشتی های باری که صاحبان آن دو برادر به نام های سامی و یولی عوفر هستند، برای تیم نیروهای ویژه به منظور انجام ماموریت های شناسایی و جاسوسی علیه تاسیسات هسته ای ایران، در کانتینر های خود بالگردهای بلاک هوک پنهان حمل می کردند.

ساندی تایمز افزود: هدف از استفاده از کشتی های بزرگ حامل بالگرد و نیروهای پنهان شده در داخل کانتینرها، فراهم کردن امکان نزدیک شدن نیروهای اسرائیلی به ساحل ایران بدون جلب توجه و ایجاد شک است.

به نوشته این هفته نامه، 13 کشتی متعلق به شرکت برادران عوفر در جزیره خارک در ایران لنگر انداختند.

پیش از این یک مقام ایرانی تاکید کرده که كشتی های متعلق به خطوط كشتیرانی آمریكایی و به خصوص رژیم صهیونیستی درسالهای اخیر هیچگاه وارد بنادر ایرانی نشده اند و اگر قرار باشد یك كشتی از این دو جا به ایران آمده باشد باید از وزارت بازرگانی و یا گمرك جمهوری اسلامی مجوز بگیرد كه قطعا مجوزی هم صادر نشده است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با وجود اینكه اغلب خطوط معظم كشتیرانی دنیا به بنادر ایران رفت و آمد می كنند،طی چند سال اخیرهیچ كشتی از خطوط كشتیرانی رژیم صهیونیستی در بنادر ایران حضور نیافته است.

' محسن صادقی فر' اظهار داشت: كشتی های متعلق به خطوط كشتیرانی آمریكایی و به خصوص رژیم صهیونیستی درسالهای اخیر هیچ وارد بنادر ایرانی نشده اندو اگر قرار باشد یك كشتی از این دو جا به ایران آمده باشد باید از وزارت بازرگانی و یا گمرك جمهوری اسلامی مجوز بگیرد كه قطعا مجوزی هم صادر نشده است.

وی با بیان اینكه معمولا خطوط كشتیرانی معروف دنیا به صورت چند ملیتی اداره می شوند،اظهار داشت:ممكن است سهام این خطوط متعلق به كشورهای متعددی باشند و مبدا تعلق سهام این شركت ها را بررسی نمی كنیم.

وی در عین حال تاكید كرد با این وجود اطمینان داشته باشید كه در سالهای اخیر هیچ كشتی متعلق به رژیم صهیونیستی در بنادر ایران پهلو نگرفته است و اگر در این خصوص ادعاهایی شده است خلاف واقع است.

معاون امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی اضافه كرد خط كشتیرانی رژیم صهیونیستی 'زیم' نام دارد و كشتی های این شركت هیچگاه جرات نمی كنند در بنادر ایران پهلو بگیرند.