به گزارش سرویس بین المللل برنا به نقل از الوطن، ژاپن این توالت سیار را به گونه ای تولید کرده است که می توان در هر زمان و مکانی از آن استفاده کرد.

از این توالت سیار می توان در همه مکانها حتی در خیابانها و پارکها نیز استفاده کرد.

این توالت حاوی قرصهایی هستند که با ریختن آن مایعات جذب شده و به سرعت بوهای بد از بین می رود.

گفتنی است که این اختراع برای استحمام نیز قابل استفاده است و به همین دلیل می توان به آن نام حمام سیار نیز اطلاق کرد.