به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از العرب آنلاین، شهرک نشینان صهیونیستی روز گذشته مسجدی را در شمال غرب شهر رام الله آتش زده و بر روی دیوارهای آن شعارهایی علیه مسلمانان نوشتند.

شاهدان عینی فلسطینی گفتند: هنگامی که برای اقامه نماز صبح به مسجد رفتیم، شعله های آتشی را دیدیم که داخل مسجد را فراگرفته بود و لاستیک های اتومبیل در داخل مسجد در حال سوختن بود.

این شاهدان افزودند: بر روی دیوارهای مسجد شعارهایی با زبان عبری نوشته شده بود که مضمونش این بود: «این شروع انتقام است.»

از سوی دیگر نیروهای اشغالگر صهیونیستی احمد حاج علی نماینده ملجس قانونگذاری فلسطین و از رهبران حماس را در منزلش واقع در اردوگاه العین در غرب نابلس بازداشت کردند.