به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، گزارش آماری فلسطین نشان می دهد که رژیم صهیونیستی تاکنون با اقدامات خود موجب تخریب بیش از دو سوم جنگل های کشور فلسطین شده است.

در همین راستا، مرکز آمار فلسطین با صدور بیانیه ای اعلام کرد که 70.7 درصد از جنگلهای اراضی فلسطین قبل از 1967، تحت اقدامات اشغالگری رژیم صهیونیستی از بین رفت.

در این بیانیه آمده است که بین سالهای 2007 و 2008 مساحت جنگلهای فلسطین در نتیجه رویکرد شهروندان فلسطینی به حفظ جنگل و درخت کاری در راستای مقابله علیه مصادره و اقدامات اشغالگری رژیم صهیونیستی، کاهش نیافت.