محمدمهدی آخوندزاده در پاسخ به خبرنگار برنا مبنی بر اینکه دستاورد نخستین کنفرانس خلع سلاح در تهران چه بود و آیا ماحصل آن در مجامع بین المللی انعکاس یافته است، گفت: كنفرانس سال گذشته در تهران پیش از كنفرانس NPT در نیویورك بود و كنفرانسی نیز از سوی آمریكا و به صورت گزینشی برای توجیه داشتن سلاح هسته‌ای برگزار شد.

وی افزود: این دو دیدگاه در مقابل هم قرار گرفتند و با وجود سنگ‌اندازی‌ها و مشكلاتی كه برخی كشورها در زمینه مباحث مربوط به خلع سلاح ایجاد كردند از كنفرانس تهران استقبال خوبی به عمل آمد.

آخوندزاده اظهار داشت: شركت‌كنندگان در این كنفرانس با اطمینان خاطر وارد كشورمان می‌شوند چرا كه می‌بینند ایران در زمینه استفاده از انرژی هسته‌ای و نابودی سلاح‌های كشتار جمعی در دنیا جدی است و این موضوع به كشورهای مردد جهان جسارت می‌دهد.

معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه با ذكر این نكته كه اعتماد عمومی و نگاه واقع‌بینانه در مورد سلاح‌های كشتار جمعی در حال شكل‌گیری است، خاطرنشان كرد: جمهوری اسلامی پرچمدار این مبارزه نرم‌افزاری می‌باشد و در مقابل كسانی ایستاده كه با سوء استفاده از مقررات بین‌المللی به دنبال سلاح‌های هسته‌ای آن هم از نوع جدید هستند.