به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شبکه خبری العالم، "وسیم القرشی" تاکید کرد: جوانان انقلاب یمن با حضور افراد نظامی در راس قدرت در حال و آینده مخالفند. یمنی ها خواستار یک حاکم غیرنظامی هستند.

وی افزود: شیخ صادق الاحمر رییس قبیله حاشد و برادرانش در صورتیکه از انقلاب حمایت کنند و از فعالیت های قبیله ای و مسلحانه دست بکشند، می توانند خود را بخشی از ملت یمن بدانند و برای هر پستی نامزد شوند؛ ولی اگر بخواهند بدنبال در دست گرفتن قدرت باشند، از سوی ما طرد خواهند شد.

القرشی خاطرنشان کرد: ساختار دولت بیشتز از شرکت و حضور در آن اهمیت دارد؛ ما خواستار یک دولت مدنی با یک نظام دموکراتیک و دستگاه قضایی مستقل هستیم.