به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه مصری الیوم السابع، "جانی نلسون"، جوان 30 ساله انگلیسی بعد از انجام این اهانت در میان نمازگزاران مسجد البصیره در منطقه سنت فریاد زد كه دیدار بعدی من با شما بسیار شدید‌تر از این خواهد بود.

دوربین‌هایی كه در این مسجد كار گذاشته شده بودند، تصویر این جوان را نشان دادند كه از الفاظی استفاده كرد كه چندان واضح نبودند اما در آن از كلمات گوشت بد و زنان استفاده كرده بود.

وی هنگامی كه بازداشت شده بود، به این اهانت زشت اعتراف كرده و گفته بود: من آن زمان نفهمیدم كه چه كارمی‌كنم اما اعتراف می‌كنم كه كارم اهانت آمیز بود.

دادگاه انگلیس وی را به دوسال زندان محكوم كرد اما بعد این حكم را به شش ماه كاهش داد چراكه وی به خاطر این اهانت عذرخواهی كرد.

امام جماعت این مسجد گفت: این اقدام یك عمل اهانت آمیز بود و ما می‌دانیم كه باید صبر پیشه كنیم و ما از این مرد تنفر نداریم اما به نظر می‌رسد كه وی ما مسلمانان را خوب نمی‌شناسد.