به گزارش سرویس بین الملل برنا، روزنامه الدیار چاپ لبنان نوشت: شیخ سعود الیوسف، رئیس دادگاه‌های منطقه تبوك عنوان داشت: میزان طلاق اخیرا در عربستان از سقف 40 درصد گذشته و این امر برای جامعه خطرناك است.

همچنین عبدالله السدحان، یك كارشناس امور خانواده عنوان داشت: در هر شش دقیقه یك مورد طلاق در كشور رخ می‌دهد.

وی گفت: این آمار نتیجه تحقیقی است كه اخیرا در كشور صورت گرفته است و این تحقیق نشان می‌دهد كه میزان طلاق در عربستان افزایش یافته است و میزان طلاق بین افراد با كم پایین و ازوداج‌هایی كه در سالهای اخیر صورت گرفته بیشتر است.