به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از سایت عربستانی مفكره الاسلام، مسئولان وزارت خارجه انگلیس تاكید كردند: بعد از وقوع چند تخلف كوچك در ساختمان وزارت خارجه درمنطقه وایتهال در لندن پلیس احضار شد تا در این خصوص تحقیق كند.

این منابع اعلام كردند: ‌از دیگر تخلفات، مفقود شدن یك مقدار انگور و دو بسته سس چیلی بود اما پلیس لندن مورد آخر را درلیست تحقیقات خود قرارنداد چون پیدا كردن آن سخت بود.

فراخوانند پلیس در خصوص گم شدن یك بسته آدامس موجب تعجب پارلمان این كشور شده است. یك وزیر سابق این كشور گفت: آیا وزارت خارجه هیچ كار مهمتر از پیدا كردن آدامس ندارد كه پلیس را به خاطرش فراخواند.

این در حالی است كه منابع دولتی از اقدام وزارت خارجه دفاع كردند و گفتند: مساله تنها یك بسته آدامس نیست بلكه شكایتهایی است كه كارمندان وزارت خارجه به پلیس ارائه كرده‌اند.