به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، به گفته لوئیس مورنو اوکامپو، تجاوز یکی از "جنبه های جدید سرکوب" به وسیله سرهنگ قذافی است.

مورنو اوکامپو ماه گذشته از قضات دیوان بین المللی کیفری خواست حکم جلب سرهنگ قذافی، پسرش سیف الاسلام و عبدالله السنوسی، وزیر اطلاعات این کشور را صادر کنند.

او این سه نفر را به ارتکاب جنایت علیه بشریت و کشتار غیرنظامیان متهم کرده است.

لوئیس مورنو اوکامپو گفت اگر حکم بازداشت قذافی صادر شود، ممکن است اتهام "تجاوز" را به آن اضافه کند.

وی در عین حال تاکید کرده است که شواهدی راجمع آوری کرده است که نشان می دهد سرهنگ قذافی با صدور فرمان تجاوز به مخالفان زن سعی دارد معترضان را بترساند.

لوئیس مورنو اوکامپو گفت: "تجاوز هیچ وقت در الگوی رفتاری قذافی برای کنترل مردم نبود. تجاوز جنبه جدیدی از سرکوب اوست. به همین خاطر در ابتدا در این باره شک داشتیم ولی در حال حاضر بیشتر متقاعد شده ایم."

مورنو اوکامپو گفت: "در بعضی از مناطق گزارش هایی درباره تجاوز به یکصد نفر منتشر شده است. مشکل ما اینجاست که ببینیم آیا می توان این تجاوزها را به قذافی نسبت داد یا اتفاقی است که در داخل پایگاه ها رخ داده است."

او ادامه داد شواهدی وجود دارد که حکومت لیبی محموله های داروهای محرک جنسی خریداری کرده تا "امکان تجاوز را تسهیل کند."