به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از المحیطف عمرو موسی در چارچوب تبلیغات انتخاباتی خود چهارشنبه قاهره را به مقصد پاریس ترک کرد.

موسی در این سفر با تعدادی از اعضای مصریان مقیم فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی برای مطرح کردن افکار و دیدگاهش در قبال اوضاع کنونی و آینده مصر و برنامه های دیگری که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری آینده اتخاذ خواهد کرد، دیدار می کند.

لازم به ذکر است عمرو موسی از نزدیکان حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر بوده است و روابط نزدیکی با حزب حاکم سابق این کشور داشته است.