به گزارش سرویس بین الملل برنا، صلاح دسوقی در مصاحبه با شبکه خبری العالم با تاکید بر اینکه سلفی گری وهابی در مصر به دلیل تفکر منحرف و افراطی و تلاش آن برای ایجاد فتنه طایفی هیچ آینده ای ندارد، اظهار داشت: عربستان از سلفی های وهابی در مصر که در خدمت طرح های استعماری ریاض هستند؛ حمایت مالی می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سلفی های وهابی پس از انقلاب مصر و خلع حسنی مبارک به ظاهر به مردم پیوستند و در میدان التحریر حضور پیدا کردند در حالی که پیش از انقلاب مردم مصر شاهد حضور سلفی ها در صحنه نبودیم بلکه آنها همواره حامی رژیم حاکم بودند.

وی افزود: رژیم سرکوبگر مبارک از این گروه ها حمایت می کرد و درسایه این رژیم بود که این گروهها پرورش یافتند.

دبیرکل کنگره ناصریها در مصر خاطرنشان کرد: وهابیگری از طریق مصری هایی که طی سالیان پیش در کشورهای نفت خیر بویژه مصر کار می کردند، وارد مصر شده است.

دسوقی تاکید کرد که سلفی گری وهابی در مصر آینده ای ندارد و اگر فعالیت این گروه را در مدت کوتاه اخیر پس از انقلاب مصر در نظر بگیریم، متوجه می شویم که این گروه نمی تواند جنبشی موثر در زمینه های اجتماعی و یا سیاسی در مصر باشد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات سلفی های وهابی با حوادث فتنه طایفه ای در مصر آغاز شد به طوری که آنها علیه شهروندان مصری از جمله قبطیها و نیز تخریب ضریح ها و اماکن متبرکه اقدام کردند و چهره واقعی خود را نمایان ساختند.

دسوقی توضیح داد: تفکر سلفی های وهابی تفکری افراطی و جدا از جامعه مصر است از این رو نمی توانند در مصر آینده ای داشته باشند.

وی گفت: سوال اینجاست که منابع مالی این گروه در مصر چیست و این اموالی که برای تاسیس شبکه های ماهواره ای سلفی های وهابی هزینه می شود، از کجا می آید؟ و درعین حال از روابط سلفی های وهابی با استعمار و یا مزدوران استعمار مانند رژیم عربستان خبر داد.

دبیرکل کنگره ناصریها در مصر اظهار داشت: ترس و نگرانی مصری ها از سلفی های وهابی کاملا قابل توجیه است بویژه که شاهد حمایت عربستان از آنها هستیم.

دسوقی افزود: مصریها حق دارند که درباره طرح ها و برنامه های خارجی هشدار دهند خواه این طرحها به صورت استعمار مستقیم تحت پوشش کمکها و اموال آمریکایی باشد و یا توسط مزدوران آمریکایی در منطقه و در راس آنها عربستان اجرا شود.