به گزارش سرویس بین الملل برنا، اشرف القره بوللی در گفت وگو با شبکه خبری العالم اظهار داشت: موضع جدید روسیه در حمایت از برکناری قذافی باهدف یافتن جای پای جدید در مرحله آینده لیبی اتخاذ شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به این که روسیه از دو هفته پیش خواهان رفتن قذافی از قدرت برای جلوگیری از دخالت بیشتر ناتو و تکروی غرب در لیبی شده است، تصریح کرد: روس ها درک کرده اند که در آینده نزدیک قذافی دیگر در لیبی در قدرت نخواهد بود و ناگزیر هستند که هم پیمانان جدیدی در این کشور بیابند تا بتوانند از این طریق جای پایی برای خود به منظور کسب دستاوردهای اقتصادی پیدا کنند.

القره بوللی درعین حال تاکید کرد: این ملت لیبی است که زمام امور کشورش را در دست دارد و هرگز اجازه هیچگونه دخالت خارجی یا بهره برداری از انقلاب در راستای منافع بیگانگان را نمی دهد و مردم لیبی ساختار روابط خود با جهان خارج را براساس منافع ملی کشورشان مشخص خواهند کرد.

وی تصریح کرد: اصرار قذافی برای ماندن در قدرت، ملت لیبی را زیر آتش نیروهای ناتو قرار داده است و این در حالی است که این ملت قبلا زیر آتش نیروهای قذافی بودند و حالا از دو طرف زیر آتش هستند.

القره بوللی گفت: ناتو با استفاده از عدم مشروعیت قذافی ضربات خود به لیبی را افزایش داده است همچنین جهان خواهان باقی ماندن قذافی در قدرت به هر قیمتی نیست.