به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، این متهم در داخل یک چمدان مخفی می شد و هنگامی که اتوبوس مسافران را به فرودگاه منتقل می کرد، محتوای چمدان های آنها را تخلیه می کرد.

پلیس در بازرسی از فرد متهم که گفته می شود لهستانی است یک ابزار تیز برای باز کردن چمدان ها، یک کیف کوچک و یک گوشی تلفن همراه به دست آورد.

پلیس می گوید متهم پس از آن که در داخل چمدان جای می گرفت، به وسیله دوستش به اتوبوس منتقل می شد و در قسمت بار قرار می گرفت.

او در طول مسیر ۹۰ دقیقه ای رفت و برگشت اتوبوس از چمدان خارج می شد و پس از جستجوی محتوای سایر چمدان ها، اشیای قیمتی را درون کیف کوچک خود می ریخت.

به گزارش روزنامه الپریودیکو یکی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی متوجه سنگینی غیرطبیعی یک چمدان شد و پلیس را خبر کرد.
پلیس پس از مراجعه به محل متوجه گرم بودن چمدان مورد نظر شد و پس از باز کردن آن به یک فرد که به خاطر گرما به شدت عرق کرده بود، مواجه شد.