به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از رویترز، جورج پاپاندرو در پی اعتراض های گسترده ای که از سوی مردم صورت گرفته اعلام کرده است که برای تشکیل دولت وحدت ملی حاضر است از سمت خود استعفا دهد.

وی تاکید کرده است که اگر آنتونیس ساماراس رهبر حزب "دموکراسی جدید" که یکی از حزب های مخالف این کشور است برخی اهداف درنظر گرفته شده را قبول کند وی حاضر است پس خود را به عنوان نخست وزیر یونان ترک کند.

برخی اظهارنظرهای مقامات دولتی یونان نشان می دهد که نخست وزیر یونان با رهبر حزب مخالف این کشور صحبت کرده تا در صورت پذیرش پیشنهادهای وی از سوی رهبر حزب مخالفان، توافق با مردم معترض حاصل شود.