به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الیوم السابع، شرکت هواپیمایی ایرباس با انتشار تصاویری که گویای چشم انداز جدیدی در ساخت هواپیماهای آینده است، دورنمای هواپیماها در سال 2050 را به تصویر کشید.

شرکت ایرباس انتظار دارد که هواپیماها در سال 2050 هوشمند شوند تا بدین ترتیب صندلی ها در هواپیما به شکل بدن فردی که می خواهد بر روی آن بنشیند، در آید.

هواپیماهای نسل جدید به نمایشگاه مجازی مناظر و چشم اندازهای زیبا و نیز زمینی برای بازی گلف در هوا مجهز است. این تصاویر خیال بافی نیست بلکه جزو انتظارات تحقق یافتنی انسان است.

شرکت ایرباس در هواپیماهای هوشمند سال 2050 از اشعه X استفاده خواهد کرد.

مسافران در حال انجام بازی های مختلف مانند ورزش گلف


نمایشگاه مجازی مناظر دیدنی داخل هواپیمای هوشمندنمای خارجی هواپیمای هوشمند دارای سطح مجازی