به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از القدس العربی، نوزاد یک ساله ای که از پنجره خانه ای در طبقه دهم در یکی از ساختمان های شهر ووهان در مرکز چین به پایین سقوط کرد، جان سالم به در برد.

بر اساس این گزارش، زمانی که مادر این کودک برای دیدن دوستش رفت، نوزاد که در خانه تنها بود از پنجره به پایین پرت شد.

کودک فورا به بیمارستان منتقل شد اما جمجمه و استخوان های دست و پای این کودک او دچار ترک و شکستگی شد. این نوزاد همچنین دچار خونریزی داخلی و کوفتگی ریوی نیز شد.

پس از درمان حال کودک بهبود یافته و پزشکان اذعان کردند که این حادثه بر توانایی های ذهنی و جسمی کودک کمترین تاثیر منفی نخواهد گذاشت.