به گزارش سرویس سیاسی برنا، فرستاده وی‍ژه وزیر خارجه و مدیر كل خاورمیانه و خلیج فارس روسیه در دیدار با 'محمدرضا رئوف شیبانی' معاون وزیر امور خارجه كشورمان با تاكید بر حق تعیین سرنوشت مردم منطقه به وسیله خودشان ، خواستار توقف عملیات نظامی علیه لیبی شد.

'ورشنین' كه پیام وزیر خارجه روسیه را تقدیم كرد، با اشاره به تحولات منطقه خاورمیانه، تعیین سرنوشت مردم منطقه توسط خود آنها بدون دخالت دیگران را مورد توجه قرار داد و با بیان این نكته كه گفت و گو میان جریانهای مختلف با حاكمیت این كشورها راه حل خروج از بحران كنونی است خواستار توقف عملیات نظامی در كشورهای درگیر بحران از جمله لیبی شد.

شیبانی معاون وزیر خارجه كشورمان نیز با انتقاد از برخوردهای دوگانه غرب با تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، مطالبات مشروع مردم منطقه را در جهت استقلال و حق حاكمیت كشورها دانست.

در این دیدار طرفین ضمن اظهار رضایت از تشكیل دولت ملی در لبنان، اهمیت ثبات و امنیت در این كشور برای كل منطقه را خاطر نشان ساختند و نیز از آشتی ملی در فلسطین استقبال و بر ضرورت تحكیم آن در راستای استیفای حقوق كامل مردم فلسطین تأكید كردند.