به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از فارین پالسی، لوک یک سگ یونانی است که در تمام اعتراض های مردمی این کشور حضور داشته و به خاطر تلاش هایش به اعتراض علیه دولت صفحه ای در فیس بوک برای وی طراحی شده است.این سگ در اعتراض های مردمی یونان تلاش می کند با قرار گرفتن در مقابل گارد امنیتی این کشور و پارس کردن، اعتراض خود را نشان دهد.

لوک در تمام عکس هایی که از اعتراض های مردمی یونان گرفته شده حضور دارد و تلاش می کند که که به نوعی با زبان خود اعتراض خود را به مخالفت دولت با مردم نشان دهد.

لوک در اعتراض هایی که به صورت پراکنده از سال 2008 آغاز شده بود شرکت کرده و با حرکت در بین تظاهرکنندگان همراهی خود با مردم این کشور را نشان می دهد.