به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، مراسم روز ملی اصناف با حضور رییس جمهور و جمعی از روسای اصناف سراسر کشور برگزار شد.

بنابراین گزارش در این مراسم تعدادی از برگزیدگان اتحادیه های صنفی با اهدای لوح از سوی رییس جمهور مورد تقدیر قرار گرفتند.