به گزارش سرویس سیاسی برنا، رامین مهمانپرست یكشنبه در واكنش به برخورد پلیس انگلیس با تظاهرات مسالمت آمیز مردم این كشور به خبرنگاران گفت: رفتار پلیس انگلیس در برخورد با تظاهرات مسالمت آمیز مردم در تاریخ 9 تیر نماد دیگری از مخالفت با حقوق مشروع مردم در بیان عقاید و برگزاری اجتماعات می باشد.
 
وی افزود: از دولت انگلیس می خواهیم ضمن رعایت حقوق بازداشت شدگان، از انجام هر گونه اعمال خشونت آمیز در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز مردم كه برای دفاع از حقوق خود به خیابان ها آمدند، اجتناب ورزد.