به گزارش سرویس سیاسی برنا، به نقل از سایت "ایران هسته ای"، الگ عزیزاف، یکی از معاونان شرکت روت آبارون اکسپورت و نماینده این شرکت در نمایشگاه تجهیزات نیروی دریایی در سن پترزبورگ گفت: روسیه زیر دریایی کوچک از نوع پیرانیا به ایران صادر خواهد کرد.

مطابق قطعنامه 1929 شورای امنیت فروش زیر دریایی به ایران ممنوع است اما ظاهرا روسیه تصمیم گرفته به این تحریم ها بی اعتنایی کند.

عزیر اف در باره جنبه های حقوقی این معامله گفت: این شرکت مطابق مقررات و قوانین روسیه با ایران همکاری می کند. این زیر دریایی مانند سامانه اس 300 دارای قابلیت های تدافعی است و بنابراین مشمول قطعنامه 1929 نمی شود.

کارشناسان در تهران می گویند بخش مربوط به عدم صادرات سلاح های متعارف به ایران در قطعنامه 1929 به گونه ای نوشته شده که قابلیت تفسیرهای گوناگون را دارد.

تفسیر روس ها از این بند ها این است که فروش سلاح های تدافعی به ایران بلامانع است.

روسیه پیش از این هم همین استدلال را در مورد اس 300 مطرح کرده بود اما پس از آنکه توانست با اسراییل بر سر یک معامله تسلیحاتی به نتیجه برسد، فروش اس 300 با ایرن را موقتا به حال تعلیق درآورد.