به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از پایگاه خبری الجزیره، این تظاهرات عصر دیروز به دعوت جنبش 20 فوریه برای درخواست اصلاحات ریشه ای با مشارکت گروه عدل و احسان برگزار شد.

تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی تاکید کردند که اصلاحات پیشنهادی تنها برای تثبیت جایگاه پادشاه صورت گرفته و تغییری در شرایط زندگی مردم ایجاد نمی کند.

شرکت کنندگان در این تظاهرات همچنین در شعارهای خود آزادی و عدالت اجتماعی را خواستار شدند.