به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری چاینا دیلی، در این حادثه که در شرق چین روی داد، دختربچه دوساله ای به نام "نیو نیو" از پنجره اتاقی در طبقه دهم ساختمان به پایین سقوط کرد، اما با خوش شانسی در آغوش زنی که بطور اتفاقی در حال عبور از آن محل بود، قرار گرفت.

این زن 31 ساله با مشاهده سقوط کودک از ساختمان بسرعت بسمت زیر پنجره دویده و کودک را قبل از برخورد به زمین نجات می دهد.

در این حادثه کودک بعلت شدت ضربه دچار خونریزی داخلی شد، اما از مرگ حتمی نجات یافت و زن نیز دچار شکستگی کتف و بازو شد.