به گزارش سرویس سیاسی برنا, دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور تاثیرگذار نقش مهمی در منطقه آسیای جنوب غربی ایفا می کنند و دارای منافع مشترک, علایق مشترک و دشمنان مشترک هستند. به همین جهت همکاری میان تهران و آنکارا امری کاملا طبیعی و بدیهی است.

اما در عین حال وجود اختلاف دیدگاه بین ایران و ترکیه چندان تعجب آور نیست چراکه هر دو کشور از منظر منافع ملی و همین طور با توجه به ظرفیت هایی که دارند نسبت به تحولات برنامه ریزی می کنند.

در رابطه با موضوع سوریه دولت ترکیه در ابتدا بر این گمان بود آنچه در چند شهر این کشور رخ داده ماهیت مردمی دارد و اوضاعی شبیه مصر, تونس و یمن در آنجا حکمفرماست. از این رو بود که از این تجمعات و اقدامات برخی افراد در این کشور حمایت کرد و دولت سوریه را برای پذیرش خواسته های این جریان تحت فشار قرار داد.

این در حالی بود که حجم افرادی که در سوریه در این تجمعات شرکت کردند مجموعا 5 هزار نفر از جمعیت 18 میلیونی سوریه بود. البته این تعداد در 5 شهر پراکنده بودند و به شدت هم از سوی غرب و رژیم صهیونیستی حمایت می شدند.

اما اوضاع به همین منوال ادامه نیافت. ترکیه اخیرا متوجه شد ماجرا آن گونه که تصور می کرد, نیست و قضایا یک برنامه هدایت شده از سوی غرب بوده است. بنابراین شاهد اصلاح مواضع ترکیه در این خصوص بودیم.

سفر روز دوشنبه احمد داود اوغلو, وزیر امور خارجه ترکیه به تهران البته صرفا به مباحث و مذاکرات پیرامون سوریه محدود نبوده و دارای ابعاد و زوایای مختلف دوجانبه و منطقه ای و بین المللی نیز بوده است. در عین حال این سفر نشان می دهد ترکیه نسبت به خدشه دار شدن روابط آنکارا با تهران نگران است و تلاش می کند انفعال به وجود آمده را برطرف کند.

* کارشناس مسائل سیاسی و بین الملل