به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، این انبار محل نگهداری یک محموله نظامی بود که مقام های قبرسی در سال ۲۰۰۹ توقیف کرده بودند.

پس از این انفجار که بامداد روز دوشنبه رخ داد، وزیر دفاع و فرمانده ارتش قبرس استعفا دادند.

لامبروس لامبر، فرمانده پادگان اوانگلوس فلوراکیس نیز کشته شده است.