به گزارش سرویس بین الملل برنا، به دلیل وقوع این حادثه امروز در سراسر روسیه عزای عمومی اعلام شده است.