به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شینهوا، شمار زیادی از عکاس ها به این دور مسابقات رفتند تا از اتومبیل های در حین مسابقه عکاسی کنند.لحظه شروع مسابقاتدر طول دو ساعت 25 اتومبیل به رقابت با یکدیگر پرداختند.