به گزارش سرویس بین الملل برنا، احمد ولی کرزی برادر رئیس جمهور افغانستان است که قبل از اینکه وارد دنیای سیاست شود در رستورانی در شیکاگو کار می کرد که در سال 2005 وارد مجلس محلی قندهار شد.

نیویورک تایمز پیش از این با نشر گزارشی، از احمد ولی کرزی به عنوان کسی نام برده که نقش کلیدی در ترافیک و قاچاق مواد مخدر دارد.

احمد ولی کرزی نیز از روزنامه نیوروک تایمز به دلیل ادعای دست داشتن او در قاچاق مواد مخدر شکایت کرده و گفته بود که مسئولان این روزنامه را بخاطر نشر این گزارش به دادگاه می کشاند.