به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از آد نیوز، معده این مرد به گفته پزشکان در زمان درگیری کامل از بدنش بیرون کشیده شده بود و به همین دلیل باید به کل از بدنش جدا می شد.

فرد مسلح یک زن 22 ساله است که به تازگی دستگیر و روانه زندان شده است.

                      
                            زنی که باعث بیرون کشیده شدن معده این مرد شده است

این مرد همراه دوست خود در حال فرار بود تا بتواند از کسی کمک بخواهد که در طول راه با پلیس برخورد کرد و مهم تر از همه اینکه پلیس تکه هایی از معده وی را در طول راه پیدا کرده بود.