به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از روزنامه الاهرام چاپ مصر، احمد ادریس قاضی تحقیق تعیین شده از سوی دادستانی برای رسیدگی به پرونده های فساد در وزارت کشاورزی دستور بازداشت و احضار والی را به اتهام وارد کردن حشره‌کش‌های سرطان‌زا به مصر در هنگام تصدی وزارت کشاورزی در این کشور صادر کرده بود.

نیروهای پلیس والی را بازداشت و وی را برای انتقال به دادستانی جهت شروع تحقیقات آماده کردند.

بر پایه این گزارش، شماری از مخالفان رژیم "حسنی مبارک" دیکتاتور پیشین مصر و اساتید دانشگاه ها و دانشمندان مصری با اتخاذ رویکرد واحدی از اواسط دهه نود قرن گذشته علیه والی جبهه گرفتند و معتقد بودند که وی مسئول افزایش نارسایی های کلیوی میان شهروندان مصری است زیرا او کود، حشره کش و مواد آفت زدایی از رژیم صهیونیستی وارد کرد که در میان مدت و بلند مدت باعث سرطان در بین مردم می شود.

مخالفان رژیم مبارک فهرست معروفی با عنوان "مسوولان عادی سازی روابط با اسرائیل" تهیه کرده اند که والی در راس این فهرست قرار دارد و به عنوان نخستین کسی شناخته می شود که عادی سازی روابط در بخش کشاورزی با رژیم صهیونیستی را بنیان نهاد.