به گزارش سرویس بین الملل برنا، شبکه CNN که در برنامه ای تحت عنوان "غذاهای منزجر کننده" یکی از معروفترین غذاهای سنتی چین را در صدر این فهرست قرار داده بود، درپی اعتراض های گسترده مجبور به عذرخواهی شد.

برنامه Go CNN فهرستی از ده غذای چندش آور جهان را معرفی کرد که در صدر این لیست یک نوع تخم مرغ (preserved eggs) که غذای سنتی چین محسوب می شود، قرار داشت.

این برنامه با اعتراض شدید مردم چین روبرو شد، بطوریکه سردبیر و تهیه کننده این برنامه مجبور به عذرخواهی رسمی از مردم چین شد و تهیه این فهرست را تنها بر اساس نظرات شخصی گزارشگران عنوان و تأکید کرد که سیاست کاری برنامه سازان این شبکه، احترام به فرهنگ و سنت تمام اقوام و ملیت ها است.

گفتنی است، این غذا مخلوطی از تخم اردک، بلدرچین یا مرغ در مخلوطی از خاک رس، خاکستر، آهک، نمک و پوسته برنج است که چند هفته تا چند ماه برای عمل آوری زمان نیاز دارد.