به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از  راشاتودی، شش نفر دیگر از نئو نازیهای روسیه به جرم مشارکت در قتل به حبس از 10 تا 23 سال محکوم شدند که در بین این محکومان یک دختر 24 ساله نیز وجود دارد.

این گروه نئو نازی بدلیل ارتکاب قتل تعدادی از مهاجران آسیای میانه و یک فعال ضد فاشیستی محاکمه شدند.

"انجمن ناسیونال سوسیالیست" روسیه در سال 2004 میلادی شکل گرفت. در فوریه سال 2010 دادگاه عالی روسیه با صدور حکمی این گروه را یک سازمان تروریستی اعلام و دستور بازداشت تمامی اعضای آن را صادر کرد.

بررسی این پرونده بدلیل فرار این افراد از ارتش در دادگاه نظامی مسکو مورد بررسی قرار گرفت.