به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شینهوا، مردمی که در نزدیکی این نیروگاه زندگی می کردند از خانه خود خارج شدند تا از آسیب های احتمالی نیروگاه اتمی فوکوشیما در امان باشند.

شمار زیادی از داوطلبان ژاپنی برای سامان دادن اوضاع این شهر حاضر شدند خودشان در محل وقوع تشعشع های اتمی قرار بگیرند اما منطقه را از گل و لای و اضافه های باقیمانده از سونامی پاک کنند.