به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از سی ان ان، مرکز پزشکی قانونی شیلی تاکید کرده است که مرگ سالوادور آلنده در سال 1973 یک مرگ طبیعی نبوده است.

این مقامات تاکید کرده اند که وی با اسلحه ای که هدیه فیدل کاسترو بوده به سر خود شلیک کرده و خود را کشته است.

اما برخی دیگر از حامیان آلنده نیز بر این باورند که این حرف صحت ندارد و وی خود را نکشته است.

پزشکی قانونی در همین راستا تاکید کرده است که علت مرگ از سوی متخصصان به تایید رسیده و دختر آلنده نیز در همین مورد گفته است که تایید پزشکی قانونی از سوی وی و خانواده آلنده مورد قبول واقع شده است.

ایزابل آلنده بوسی دختر آلنده در این زمینه در وب سایت خود نوشته است: با نتیجه گیری در مورد مرگ پدرم بالاخره به آرامش رسیدیم و مشخص شد که در آن زمان پدرم علاقه ای به ادامه حیات خود نداشت.