به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، محققان به زنان توصیه کرده اند، به جای تکرار چند باره در خواست های خود تا ساعت 6 بعد از ظهر هر روز صبر کنند، چرا كه حس بخشندگی مردان در این ساعت گل می کند.

ساعت شش عصر ساعات پایانی كار روزانه است و مردها آمادگی بیشتری برای پاسخگویی به خواسته های همسر خود دارند.

این تحقیق همچنین نشان می دهد، مردها باید از جر و بحث نیمروزی با همسرانشان اجتناب كنند، چراكه احتمالاً این جر و بحث به نفع زن‌ها تمام می‌شود.