به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از شینهوا، پوتین در این مراسم در مسابقات زورآزمایی حضور پیدا کرد و خودش تست صخره نوردی را با حضور دانشجویان انجام داد.