به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از سایت بیزنس ویک،  اعتصاب رانندگان تاکسی که از دو هفته پیش آغاز شده است،  روز سه شنبه شدت گرفت و به صحنه درگیری میان رانندگان معترض و نیروهای امنیتی مسقر در پایانه فرودگاه جزیره کرت شد.بسیاری از مسافران مجبور شدند پای پیاده و با چمدان خود را به فرودگاه ایراکلیون جزیره کرت برسانند.