به گزارش سرویس سیاسی برنا, بنا به پیشنهاد علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و تصویب محمود احمدی نژاد, رئیس جمهوری اسلامی ایران ملك حسین گیوزاد بعنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در كنیا (نایروبی) منصوب و عازم آن كشور شد.

پیشتر وی رئیس اداره همكاری های اقتصادی چندجانبه وزارت امور خارجه و از كارشناسان ارشد بخش مربوطه بوده است.