به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از ای ان، رئیس انجمن حمایت از حیوانات كرت اعلام كرد كه این پرنده در حالی پیدا شد كه در نزدیكی جنوب شرقی جزیره كرت بیهوش افتاده بود.

تحقیقات به عمل آمده از این پرنده نشان می دهد كه فرد یا افرادی به اجبار به این پلیكان الكل خورانده اند و تا كنون هیچ اطلاع و ردی از متهمان این حادثه به دست نیامده است.

این پرنده برای درمان و انجام اقدامات پزشكی به نزدیك ترین مركز درمانی حیوانات وحشی فرستاده شد و پلیس همچنان در حال تحقیق روی این پرونده هستند.