به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، هم اکنون قضات آماده ورود حسنی مبارک و قرار گرفتن وی در جایگاه ویژه هستند تا محاکمه وی را آغاز کنند.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.