به گزارش سرویس بین الملل برنا، مبارک در حالی وارد دادگاه شد که بر روی تخت بیمارستانی خوابیده بود.

مبارک به اتهام کشتار گسترده مردم در جریان اعتراضات عمومی این کشور محاکمه می شود. بعد از ورود مبارک قاضی دادگاه هم وارد شد و همه حاضر به احترام وی ایستادند. رئیس دادگاه در ابتدای جلسه هشدار داد که حضار نظم جلسه را بر هم نزنند.

وی ساعتی بعد به همراه پسرانش علا و جمال و چند تن از مسئولان نظام سابق مصر در دانشكده پلیس به اتهام كشتار تظاهر كنندگان، صدور گاز به اسرائیل و اتلاف اموال عمومی محاكمه می شود.

بیش از پنجاه نفر از نیروهای امنیتی مصر عملیات حفاظت از مبارک را بر عهده دارند.

 صدها نفر از خانواده های مردم مصر که عزیزانشان در جریان اعتراضات توسط نیروهای امنیتی مصر کشته شده اند، در بیرون از دادگاه تظاهرات گسترده ای را به راه انداخته و فریاد مرگ بر مبارک سر داده اند.

گزارش تصویری این خبر را اینجا ببینید.