به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از الجزیره، دادگاه مبارک در حالی شروع شده است که هزاران نفر در میدان تحریر قاهره تحت شرایط سخت امنیتی در حال تماشای دادگاه وی هستند.

همچنین در این دادگاه دو نفر از پسران مبارک به همراه برخی از مقامات سابق دولت مبارک به اتهام کشتار گسترده مردم مصر در جریان انقلاب این کشور محاکمه می شوند.

یک محفظه فلزی قفس مانند هم در سالن دادگاه برای نگهداری از متهمان نصب شده و خانواده های شماری از افرادی که در اعتراضات ضد حکومتی کشته شدند نیز در دادگاه حضور خواهند داشت.

گفتنی است؛ حسنی مبارک، ۸۳ ساله، پس از گسترش اعتراضات و تشدید فشارهای بین المللی، در روز ۱۱ فوریه (۲۲ بهمن) گذشته پس از حدود ۳۰ سال، از قدرت کنار رفت.