محمدرضا محسنی ثانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار برنا در رابطه با بخشش آمنه بهرامی از اجرای قصاص مجرم اسید پاشی و اینکه نیروهای انتظامی- امنیتی چه اقدامی برای بازدارندگی اینگونه فجایع باید صورت دهند، گفت: البته اینگونه جرائم و جنایات در همه جوامع بشری به نسبت نوع فرهنگ و معاملات و شرایط اجتماعی و قانون با درجات مختلف وجود دارد.

وی تصریح کرد: در کشور ما هم گاه گاهی چنین اتفاق هایی را شاهد هستیم. با این وجود خوشبختانه در کشور ما اجرای قانونی مبتنی بر قوانین شرع مقدس اسلام است.

محسنی ثانی خاطرنشان کرد: وظایف دستگاه های قضایی و اانتظامی کشور هم در رابطه با قصاص بر مبنای دستورات شرع مقدس است که در همین راستا هم نسبت به این اقدام شنیع، خوشبختانه حکم قصاص صادر شد ؛ همان گونه در قرآن هم قصاص وجود دارد، با این وجود در قرآن همچنین آمده است که اگر گذشتی انجام شود کفاره گناهان است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در شرع و قانون کشور تشویق و ترغیب وجود دارد تا در مواردی که فرد مجرم احساس توبه و ندامت داشت، گذشت انجام گیرد، ادامه داد: خانم بهرامی هم با استفاده از همین فرهنگ و آموزه های دینی این تصمیم را اتخاذ کرد.

این نماینده مجلس گفت: در حقیقت هدف این بود که حکم قصاص برای اینگونه جرائم صادر شود تا سر حد اجرایی شدن پیش رود که این خانم بر مبنای رافت و رحمت الهی مجرم رابخشید.

وی  خاطر نشان کرد: یقیناً آنچه به عنوان بخشش انجام شده، بر مبنای خیر و ثواب است بنابراین نمی توان گفت از تکرار جرائم مشابه جلوگیری نخواهد کرد. بخشش عمل زیبنده ای بود که صورت گرفت.