به گزارش سرویس سیاسی برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی و بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ روستای خنجوک از دهستان پسکوه بخش سده شهرستان قائنات منتزع و به دهستان قاین بخش مرکزی همان شهرستان الحاق می‌ شود.

این تصویـب‌نامه پس از تأیید رئیس جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.