به گزارش سرویس بین الملل برنا به نقل از خبرگزاری النخیل، مظهر قاسم مشاور ارشد بانک مرکزی عراق اعلام کرد که تصمیم دارد سه صفر از واحد پولی این کشور "دینار" را با هدف تسهیل معاملات مالی حذف کند.

مظهر قاسم در مصاحبه ای مطبوعاتی اعلام کرد که بانک مرکز در نظر دارد واحد پولی جدیدی را طی سه سال در بازار با هدف بهبودی نظام دریافت و پرداخت در کشور و اصلاح مدیریت پول نقد رایج کند، و تاثیری در تورم کشور ندارد.

وی در ادامه افزود: سرمایه گذارن عراقی از اقتصاد این کشور به دلیل مشکلات اداری، اجرایی و وابستگی زیاد نظام پرداختی عراق به پول نقد رنج می برند.

مشاور ارشد بانک مرکز عراق همچنین گفت: مرحله برنامه ریزی و تنظیم این اصلاحات تکمیل شد و این طرح اصلاح اقتصادی ماه آینده پس از موافقت پارلمان تقدیم دولت خواهد شد.